• Национален обучителен курс за права на човека
    • Ден на жертвите на престъпления от омраза
    • "МИКЦ - Възможности без граници"
    • Младежки тренинг за толерантност
    • Oбединени за по-добър интернет

За НасЗа Нас

Сдружение "Възможности без граници" е неправителствена организация, създадена в началото на 2010 г. Основните цели на сдружението са да работи активно по младежки проекти, дейности и инициативи за популяризиране на неформалното образование и създаване на възможности за реализация на социалните и творческите умения на младите хора.

КонтактиКонтакти

Адрес:
гр. София, бул. Александър Стамболийски 239 Б, етаж.2, офис 6;
Телефон:
+359 877 828 249;
Имейл:
office(at)infopass.eu

.

Интервю с доброволците от ЕДС

 

Това са нашите трима чуждестранни доброволци в рамките на проектa „Любов и Омраза: Младежта за толерантност в интернет“ - Кармен, Инга и Джордж. През следващите няколко месеца те ще се посветят на насърчаването на толерантността между младите хора в киберпространството! От стъпването си на българска земя преди повече от месец всеки от тях непрестанно открива и се бори срещу формите на дискриминация както в българското общество, така и в интернет. Прочетете редовете по-долу, за да се запознаете отблизо с част от действията им за повишаване на информираността за последиците от речта на омразата в интернет.

 

1. Откъде сте?

Кармен:Малага, Испания

Инга:Литва

Джордж: Кипър

2.Разкажете ни за себе си.

Кармен: Аз съм 28 години. Имам диплома по журналистика и магистърска степен  по сътрудничество за развитие, предоставяне на убежища и политиките за бежанците. В момента следвам дистанционно социални дейности. В рамките на проекта участвам в онлайн информационната кампания срещу всички видове дискриминация, част от Програмата на Съвета на Европа, "Движение  срещу речта на омразата". Също така участвам в създаването на информационни материали, свързани с темата в различни онлайн социални медии (Facebook, блог, Twitter). Направила съм и няколко интервюта с хора, имащи отношение към подобни въпроси.

Инга: Аз съм любознателен човек с много интереси. Но най-вече обичам да пътувам,  да карам сноуборд и да слушам музика. Очарована съм от различните култури и хора.

Джордж: Обичам изкуството, фотографията, проектирането и видеоигрите! В свободното си време слушам музика, пътувам или съм пред телевизора, за да играя видеоигри.

3. Занимавали ли сте се с доброволческа дейност преди и какво сте правили?

Кармен:Участвала съм в различни доброволчески програми, повечето от които са свързани с обучение и имигранти. Две години съм преподавала испански на имигранти в различни неправителствени организации. Последната ми дейност беше свързана с работа в сдружението Acoge в Малага – сдружение, фокусирано върху подкрепата на имигрантите. Социалните работници там  им осигуряват социални грижи, образование, психологическа и правна помощ. Моята роля беше да преподавам испански на група от десетима имигранти, които излежаваха последната си година затвор. Идеята беше да се улесни тяхната реинтеграция в обществото и търсенето им на работа.

Инга:Аз нямам много опит в доброволчеството. ЕДС ще бъде най-сериозният ми доброволчески опит.

Джордж: Никога не съм бил доброволец. Това е първият ми път.

4. Каква е причината да вземете това решение и да дойдете в България?

Кармен: Избрах проектa, върху който работя в момента. Идеята за България дойде случайно. Имам желание да науча повече за този регион. Една от причините е, че тази година участвах в няколко курсове за обучение на Балканите. Аз се вълнувам от правата на човека, борбата с дискриминацията, културното многообразие, малцинствата ... правя изследвания и създавам материали за всички тези теми всеки ден. Освен това, кампанията е пряко свързана с моите предишни и текущи изследвания. Благодарение на ЕДС мога да пътувам, да опозная нови реалности, да се срещам с нови хора, да науча езика ... Страхотен опит.

Инга:  Причините са много. Сега даже не мога да си спомня всички. Но както споменах по-рано, една от причините беше да се запозная с друга култура. А другата причина, разбира се, беше темата на проекта.

Джордж: Причините, поради които взех това решение са: да избягам от рутината, отново да бъда креативен и да се радвам на новите преживявания!

5.Какво е първото Ви впечатление за България и бихте ли дошли отново?

Кармен:Да дойда отново? Аз не искам да си тръгвам! Научавам много. Бих описала България като дива, зелена и сива, силна и понякога трудна страна.

Инга:Първото ми впечатление беше, че е интересна. София все още е място, където мога да се загубя търсейки едно и също място. Все още има много неща, които да открия и науча за България. Най-много ми харесва природата тук. Невероятна е!

Джордж: Първото ми впечатление, още като стъпих на ваша земя, беше за природата. Навсякъде виждаш зеленината! Бих се върнал отново за още преживявания и защото е много хубаво тук!

6. Какви ще са ползите за вас от участието ви в проекта?

Кармен: Ще натрупам опит в областта на реализацията на кампании против дискриминацията, езикови умения (английски и български), по-дълбоки познания за страните от югоизточна Европа, мултикултурни умения, компютърни умения, лидерство и умения за работа в екип, както и най-важните за мен: приятели, контакти, хора, разговори, преживявания. Това е процес на ежедневно учене.

Инга:Мога да назова редица ползи. Мисля си, че една страница не би ми била достатъчна. С цел да не става прекалено дълго, мога да отговоря, че участието в този проект ще ми донесе нови перспективи в професионално направление, нови преживявания и знания, и разбира се, нови приятели и възможност да опозная България.

Джордж: Да покажа своята креативност, да се насоча към нови преживявания, да увелича своите познания и да науча повече за самия проект.

7.Какво според вас е отношението на хората в България към речта на омразата, а вашето?

Кармен: Отношението на другите хора...Не мисля, че виждат ясно нещата. Когато срещаме някои българи и им кажем с какво се занимаваме, те ни отговарят, че има много по-важни неща, които бихме могли да правим, отколкото тази кампания. По мое мнение проектът е наложителен и може би най-вече тук на Балканите. Основата на нашия успех би била да достигнем до хората, които наистина имат нужда от тази информация. Да успеем да приложим съобщенията и теориите, които разпространяваме онлайн и в реалния живот. Може да публикуваме хиляди видеа или послания, но ако никой не ги види или са в една и съща "антидискриминационна мрежа на откачалки" (към която принадлежа), няма смисъл да го правим. Ето защо смятам, че е изключително важно да достигнем до хората, които дискриминират други в онлайн или офлайн реалността. Така ще изкараме кампанията и на улицата, близко до училищата и университетите, местата за отдих и за работа... приобщавайки хора към нашето послание. Ще имаме отзвук офлайн и онлайн. Също така, ние живеем в общество, което има тенденция да се дискриминира разликата и това е отразено, и в онлайн живота. В днешно време е много лесно да публикуваш или споделиш „забавно“ видео от разстояние, което дискриминира група хора и достига до милиони хора за половин час. Всъщност това става всеки ден. От моя гледна точка това, което трябва да направим,  е да използваме „силата на разпространението“, за да направим точно обратното: да създадем представа за това какво е дискриминация и как можем да се борим с нея.

Инга:Нагласите на българите се различават. Едни от тях казват, че е изключително важно да се повиши осведомеността по този въпрос, а други смятат, че няма нужда от това. Смятам, че дискриминацията е много важен проблем навсякъде в Европа и света. Хората имат нужда да се информират.

Джордж:  Миля, че младите хора тук са нетърпеливи да научат за проекта. По време на проекта аз научавам повече и съм наистина развълнуван да бъда участник.

8.Какъв съвет бихте дали на хората около вас, за да се присъединят към кампанията?

Кармен: По мое мнение споделянето на мисли, преживявания, чувства, начини на разбиране на живота с другите е най-добрият начин да се учиш и да израстваш като личност. По време на този процес на споделяне много предразсъдъци и стереотипи може да бъдат разрушени. Чрез насърчаването на креативното мислене също може да се научи много. Всичко това води до насърчаване на мултикултурализма и мирното съжителство между хората.. Но няма истинско споделяне, ако няма уважение между хората, които споделят. Няма уважение, ако има реч на омразата. Ето защо смятам, че тази кампания е изключително важна. Защото това ви позволява да излезете от вашия личен и ограничен свят, да преживеете, разберете и да се радвате на другите. Да се борите или поне да се запознаете с правата, които имат или нямат другите. Наистина съм притеснена относно дискриминацията, защото виждам насилието върху правата на човека на милиони хора всеки ден.

Инга:Просто го направете! Нямате нищо за губене. Само можете да научите нещо ново и да преживеете нещо различно.

Джордж: Огледайте се наоколо и помислете!

9.Ако трябва да се опишете проекта Любов и Омраза: Младежта за он-лайн толерантност с една дума, каква би била тя?

Кармен:Бих казала “convivir” (една дума на испански и две на английски език: „живейте заедно“.) За мен това е единственият възможен начин да живеем заедно, като се радваме на едни и същи права.

Инга:  Мултикултурализъм.

Джордж: Живот.

Трима различни младежи с различна националност, различен характер, различно виждане за живота, но обединени от една идея - проекта Любов и Омраза: Младежта за толерантност в интернет.

Страхотно!

Интервю на Габриела Панева, СВГ