• Национален обучителен курс за права на човека
    • Ден на жертвите на престъпления от омраза
    • "МИКЦ - Възможности без граници"
    • Младежки тренинг за толерантност
    • Oбединени за по-добър интернет

За НасЗа Нас

Сдружение "Възможности без граници" е неправителствена организация, създадена в началото на 2010 г. Основните цели на сдружението са да работи активно по младежки проекти, дейности и инициативи за популяризиране на неформалното образование и създаване на възможности за реализация на социалните и творческите умения на младите хора.

КонтактиКонтакти

Адрес:
гр. София, бул. Александър Стамболийски 239 Б, етаж.2, офис 6;
Телефон:
+359 877 828 249;
Имейл:
office(at)infopass.eu

.

Сдружение „Възможности без граници” със спечелен проект по програма за обмен на специалисти

Няколко месеца след учредяването си, сдружение „Възможности без граници" спечели проект на тема „Социални услуги в сектора на хората с увреждания – изучаване на добри практики в Полша и тяхното прилагане в България". Проектът се финансира по секторна програма Леонардо да Винчи, в рамките на програмата „Учене през целия живот" на Европейската комисия, координирана от Центъра за развитие на човешките ресурси към Министерството на образованието, младежта и науката.

Проектът е с продължителност 12 месеца и основната му цел е създаването на възможности за специализация, обмен на експерти и изучаване на добри практики при терапия и рехабилитация на млади хора със специални образователни потребности.

Самата мобилност, с продължителност от 2 седмици, ще се проведе през пролетта на 2011 г. в градовете Гданск и Сопот, Полша. В рамките на проекта петима специалисти от България ще се запознаят с полските добри практики при работа с млади хора със специални образователни потребности чрез обмен в местен Дневен център за работа с деца. С участието си в мобилността, специалистите ще имат възможност да се запознаят с действащ модел на изнесени мобилни услуги, както и да проучат реда, организацията и резултатността на такъв тип дейности в сродна неправителствена организация.

Приемащата партньорска страна е сдружение SPON – неправителствена организация, създадена през 1991 г. в Полша, с над 1000 членуващи, повече от половината от които – хора с увреждания. SPON е организация, ангажирана дългосрочно в области като психологическа и медицинска рехабилитация, терапевтични дейности и консултиране, както и други дейности по социалното интегриране на деца и възрастни с увреждания.