• Национален обучителен курс за права на човека
    • Ден на жертвите на престъпления от омраза
    • "МИКЦ - Възможности без граници"
    • Младежки тренинг за толерантност
    • Oбединени за по-добър интернет

За НасЗа Нас

Сдружение "Възможности без граници" е неправителствена организация, създадена в началото на 2010 г. Основните цели на сдружението са да работи активно по младежки проекти, дейности и инициативи за популяризиране на неформалното образование и създаване на възможности за реализация на социалните и творческите умения на младите хора.

КонтактиКонтакти

Адрес:
гр. София, бул. Александър Стамболийски 239 Б, етаж.2, офис 6;
Телефон:
+359 877 828 249;
Имейл:
office(at)infopass.eu

.

Ресурси за обучители на тема "Равенство между половете и активно гражданство"

Екипът на сдружение „Възможности без граници” представя обучителните ресурси, разработени от партньорите в проекта „Застъпничество за равенство между половете и активно гражданство”, финансиран по програма „Еразъм+” – Изграждане на капацитет в областта на младежта. Тези материали са разработени от организациите: СВГ, България; Mary Seacole Housing Association, Обединеното кралство; Instituto Erevnon Promitheas, Кипър; и Public Association Youth Movement "I love Kyrgyztan", Киргизстан:

1. Наръчник за равенство между половете и овластяване на младите момичета, на английски език.

2. Учебна програма за обучение на обучители по темите за равенство между половете и активно гражданство, на български и английски език.

Номер на договора за безвъзмездна финансова помощ: 608695/2019. Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява възгледите само на авторите, и Комисията не може да носи отговорност за каквото и да е използване на информацията, съдържаща се в нея.