• Национален обучителен курс за права на човека
    • Ден на жертвите на престъпления от омраза
    • "МИКЦ - Възможности без граници"
    • Младежки тренинг за толерантност
    • Oбединени за по-добър интернет

За НасЗа Нас

Сдружение "Възможности без граници" е неправителствена организация, създадена в началото на 2010 г. Основните цели на сдружението са да работи активно по младежки проекти, дейности и инициативи за популяризиране на неформалното образование и създаване на възможности за реализация на социалните и творческите умения на младите хора.

КонтактиКонтакти

Адрес:
гр. София, бул. Александър Стамболийски 239 Б, етаж.2, офис 6;
Телефон:
+359 877 828 249;
Имейл:
office(at)infopass.eu

.

Ресурси за игровизация за учители, обучители и младежки работници

Екипът на сдружение "Възможности без граници" представя финалните продукти от работата по проекта "Gamification 4 Inclusion and Active Citizenship"с  №2017-3-HU01-KA205-046883, финансиран по програма "Еразъм +", ключова дейност 2, координиран от фондация "Автономия", Унгария и изпълняван съвместно от сдружение "Отворено общество", Чехия, изследователски институт "Прометей", Кипър и СВГ, България:

1. Методология на детективски игри на детективски игри с акцент върху повишаване на осведомеността и активизиране на младите хора, относно социални проблеми и уязвими групи

2. Описание на детективска игра, пилотно тествана в гр. Варна на български език

3. Описание на детективска игра, пилотно тествана в гр. Варна на английски език