• Национален обучителен курс за права на човека
    • Ден на жертвите на престъпления от омраза
    • "МИКЦ - Възможности без граници"
    • Младежки тренинг за толерантност
    • Oбединени за по-добър интернет

За НасЗа Нас

Сдружение "Възможности без граници" е неправителствена организация, създадена в началото на 2010 г. Основните цели на сдружението са да работи активно по младежки проекти, дейности и инициативи за популяризиране на неформалното образование и създаване на възможности за реализация на социалните и творческите умения на младите хора.

КонтактиКонтакти

Адрес:
гр. София, бул. Александър Стамболийски 239 Б, етаж.2, офис 6;
Телефон:
+359 877 828 249;
Имейл:
office(at)infopass.eu

.

Младежки тренинг за толерантност

 

В периода 21-23.07.2017 г. в Боровец екипът на МИКЦ-Възможности без граници събра 20 младежи на обучение на тема: Толерантност: в обувките на другия. Участниците бяха на възраст 17-25 години от цялата страна и представиха широк спектър от младежко доброволчество, активизъм и интерес по темата. Като част от тренинга те имаха възможност да научат и съпреживеят процеса на формиране на стереотипи и предразсъдъци, както и да коментират актуални казуси на дискриминация и нетолерантност.

            IMG 2481 edit