• Национален обучителен курс за права на човека
    • Ден на жертвите на престъпления от омраза
    • "МИКЦ - Възможности без граници"
    • Младежки тренинг за толерантност
    • Oбединени за по-добър интернет

За НасЗа Нас

Сдружение "Възможности без граници" е неправителствена организация, създадена в началото на 2010 г. Основните цели на сдружението са да работи активно по младежки проекти, дейности и инициативи за популяризиране на неформалното образование и създаване на възможности за реализация на социалните и творческите умения на младите хора.

КонтактиКонтакти

Адрес:
гр. София, бул. Александър Стамболийски 239 Б, етаж.2, офис 6;
Телефон:
+359 877 828 249;
Имейл:
office(at)infopass.eu

.

Национален обучителен курс за обучители по обучение за права на човека

 IMG 0166 edit

От 19 до 23 юли екипът на сдружение "Възможности без граници" събра 25 обучители, учители, активисти и доброволци с опит в работа с уязвими групи, пред които представи втората редактирана и преведена на български език версия на наръчника на Съвета на Европа за обучение по права на човека - Компас. Водещи на обучението бяха Мария Алкалай и Джафер Саатчъ, които през призмата на неформалното образование и преживелищните методи запознаха участниците със спецификите на темата за правата на човека и работата с младежка аудитория. Обучението представи още наръчниците Компасито, Bookmarks и We CAN!, които адресират актуалните теми за борба с речта на омразата и защита на свободата на словото.

Обучението се финансира с целеви грант от Съвета на Европа и представлява единственото по рода си събиране на специалисти в сектор "Младеж" с профил права на човека и неформално образование.

                         IMG 2075 edit IMG 2662 edit