• Национален обучителен курс за права на човека
    • Ден на жертвите на престъпления от омраза
    • "МИКЦ - Възможности без граници"
    • Младежки тренинг за толерантност
    • Oбединени за по-добър интернет

За НасЗа Нас

Сдружение "Възможности без граници" е неправителствена организация, създадена в началото на 2010 г. Основните цели на сдружението са да работи активно по младежки проекти, дейности и инициативи за популяризиране на неформалното образование и създаване на възможности за реализация на социалните и творческите умения на младите хора.

КонтактиКонтакти

Адрес:
гр. София, бул. Александър Стамболийски 239 Б, етаж.2, офис 6;
Телефон:
+359 877 828 249;
Имейл:
office(at)infopass.eu

.

Обучение "Доброволчество"

Миналия уикенд прекарахме заедно с учениците от Американския колеж във Велико Търново, за да си поговорим за доброволчеството. По време на обучението играхме игри за опознаване и проведохме дискусии за нужните умения и възможности за доброволчество и добротворчество. За нас бе много интересно да разберем какви са идеите на младежите за бъдещите им планове в тази сфера и каква информация смятат за полезна. Ние си прекарахме страхотно и с очакване ще следим в какви доброволчески инициативи те ще се включат в бъдеще.

1111  2222

3333  4444