• Национален обучителен курс за права на човека
    • Ден на жертвите на престъпления от омраза
    • "МИКЦ - Възможности без граници"
    • Младежки тренинг за толерантност
    • Oбединени за по-добър интернет

За НасЗа Нас

Сдружение "Възможности без граници" е неправителствена организация, създадена в началото на 2010 г. Основните цели на сдружението са да работи активно по младежки проекти, дейности и инициативи за популяризиране на неформалното образование и създаване на възможности за реализация на социалните и творческите умения на младите хора.

КонтактиКонтакти

Адрес:
гр. София, бул. Александър Стамболийски 239 Б, етаж.2, офис 6;
Телефон:
+359 877 828 249;
Имейл:
office(at)infopass.eu

.

Проучване по проект "Зелена общност" относно природосъобразния начин на живот

        

Сдружение "Възможности без граници" провежда проучване, част от новия ни проект "Зелена общност", което ще ни помогне да определим колко хора в България живеят природосъобразно и колко "зелени" са техните домакинства. Помогнете ни да съберем информация като попълните тази анкета. Няма да Ви отнеме повече от три минути.