• Национален обучителен курс за права на човека
    • Ден на жертвите на престъпления от омраза
    • "МИКЦ - Възможности без граници"
    • Младежки тренинг за толерантност
    • Oбединени за по-добър интернет

За НасЗа Нас

Сдружение "Възможности без граници" е неправителствена организация, създадена в началото на 2010 г. Основните цели на сдружението са да работи активно по младежки проекти, дейности и инициативи за популяризиране на неформалното образование и създаване на възможности за реализация на социалните и творческите умения на младите хора.

КонтактиКонтакти

Адрес:
гр. София, бул. Александър Стамболийски 239 Б, етаж.2, офис 6;
Телефон:
+359 877 828 249;
Имейл:
office(at)infopass.eu

.

Открита покана за НПО

Сдружение „Възможности без граници“ търси млади неправителствени организации ангажирани с младежка работа!

 Ние работим в областта на правата на човека, социално-възпитателната работа и опазване на околната среда. (Повече информация можете да намерите тук)

В момента се работи по нов проект, наречен „Младежка КАУЗА“, който се осъществява по Програмата за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 (ФМ НА ЕИП) (www.ngogrants.bg), а партньори в рамките на проекта, финансиран от Норвежката програма за подкрепа на НПО, са Сдружение „Жажда за живот" и Сдружение "БГ Бъди активен", до скоро познато като „WOW Sport“.

 Този проект се отнася до младите хора и неправителствените организации. Идеята е да се създаде мрежа от неправителствени организации, да увеличим техните възможности и способности и да създадем база за сътрудничество по отношение на проекти , кампании и информационен обмен. За тези неправителствени организации, които понякога срещат трудности с административни въпроси, с това как да се изработи проект, към кого да се обърнат от правителствения сектор и други, можем да осигурим безплатни обучения и консултации.

Целта на „Младежка кауза“ е изграждането на капацитет. Затова създадохме платформа, която ще бъде изпълнена с документи , информация, видео уроци и статии, свързани с неправителствения сектор, както и с въпроси, свързани с младежта.

Повече информация можете да намерите тук: http://kauza.net/

За да постигнем възможно най- добър резултат бихме искали да включим възможно най-много неправителствени организации в тази платформа. Искаме да създадем заедно мрежа, ангажирана с подобряването работата с млади хора в България.

Ако принадлежите към млада неправителствена организация , или познавате неправителствена организация, която може да проявява интерес и / или мисли за възможността да бъде създадена и регистрирана като такава, моля свържете се с мен! Ще се радвам да посетя вашата организация и лично да ви предоставя повече информация и подкрепа.

Email: Ida@infopass.eu

Телефон за връзка: +359 877 828 249

 

"Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от сдружение "Възможности без граници" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България."