• Национален обучителен курс за права на човека
    • Ден на жертвите на престъпления от омраза
    • "МИКЦ - Възможности без граници"
    • Младежки тренинг за толерантност
    • Oбединени за по-добър интернет

За НасЗа Нас

Сдружение "Възможности без граници" е неправителствена организация, създадена в началото на 2010 г. Основните цели на сдружението са да работи активно по младежки проекти, дейности и инициативи за популяризиране на неформалното образование и създаване на възможности за реализация на социалните и творческите умения на младите хора.

КонтактиКонтакти

Адрес:
гр. София, бул. Александър Стамболийски 239 Б, етаж.2, офис 6;
Телефон:
+359 877 828 249;
Имейл:
office(at)infopass.eu

.

„Любов&Омраза“ – отново зад граница

Проектът „Любов&Омраза: Младежта за толерантна онлайн среда“ отново пътува зад граница. Този път не виртуално из уеб пространството, а буквално – със самолет. Нашият асистент-проекти, Габриела Панева, беше част от международния младежки проект „Ние живеем заедно“. Там тя представи положителното въздействие от кампанията за он-лайн младежка толерантност инициирана от Сдружение „Възможности без граници“.

В Маринео (Сицилия), Италия,  тя запозна повече от 30 младежи от 5 различни страни с кампанията на Съвета на Европа и с всички събития от София и страната.

Освен че всички участници получиха печатни материали, Габи инициира и дискусия относно последствията от речта на омразата в интернет пространството и относно позитивните средства  за борба срещу явлението он-лайн и оф-лайн.

Темата се вписа добре в общата тематика на проекта за младежки обмен. „Любов&Омраза“ беше положителна добавка към всички неформални образователни дейности, предназначени за участниците, която даде допълнителни знания за теми като толерантността, мултикултурализма и анти-расизма.

Може да видите снимки от обмена във фотогалерията на нашия сайт.