• Национален обучителен курс за права на човека
    • Ден на жертвите на престъпления от омраза
    • "МИКЦ - Възможности без граници"
    • Младежки тренинг за толерантност
    • Oбединени за по-добър интернет

За НасЗа Нас

Сдружение "Възможности без граници" е неправителствена организация, създадена в началото на 2010 г. Основните цели на сдружението са да работи активно по младежки проекти, дейности и инициативи за популяризиране на неформалното образование и създаване на възможности за реализация на социалните и творческите умения на младите хора.

КонтактиКонтакти

Адрес:
гр. София, бул. Александър Стамболийски 239 Б, етаж.2, офис 6;
Телефон:
+359 877 828 249;
Имейл:
office(at)infopass.eu

.

Открийте нови неща. Посетете нашия блог

Знаехте ли, че сдружение „Възможности без граници“ вече има свой блог?

Той е създаден от тримата ни ЕДС доброволци от Испания, Кипър и Литва. Те участват в проекта „Любов&Омраза: Младежта за толерантна онлайн среда“ и търсят възможности за защита на човешките права и европейските ценности в интернет. Темите за взаимното разбирателство, толерантността, културното и етническото многообразие в Европа са във фокуса на публикациите в блога.

 

Чрез него те се стремят да привлекат вниманието на младите хора към последиците от речта на омразата и да разпространяват оборващи омразното говорене послания. Най-хубавото в случая е, че почти цялата информация е представена на два езика – английски и български.

В блога може да прочетете серията от публикации и чрез тях да научите много неща, които не сте знаели. Сам по себе си той представлява онлайн журнал, чрез който четете мисли, обмисляте написаното и изразявате своята позиция!

Статиите, бързите съобщения и интервютата са само част от съдържанието, което ви предлагаме.

Посетете блога ни тук: http://anti-discrimination-backpack.blogspot.com/