• Национален обучителен курс за права на човека
    • Ден на жертвите на престъпления от омраза
    • "МИКЦ - Възможности без граници"
    • Младежки тренинг за толерантност
    • Oбединени за по-добър интернет

За НасЗа Нас

Сдружение "Възможности без граници" е неправителствена организация, създадена в началото на 2010 г. Основните цели на сдружението са да работи активно по младежки проекти, дейности и инициативи за популяризиране на неформалното образование и създаване на възможности за реализация на социалните и творческите умения на младите хора.

КонтактиКонтакти

Адрес:
гр. София, бул. Александър Стамболийски 239 Б, етаж.2, офис 6;
Телефон:
+359 877 828 249;
Имейл:
office(at)infopass.eu

.

Детективите

Проектът “Детективите” бе първият „Проект за солидарност“, в който участва сдружение “Възможности без граници”. Той беше създаден от неформална инициативна група от шестима младежи доброволци и активисти за права на човека и бе подкрепен административно от екипа на СВГ. Проектът целеше да повиши вниманието на младите хора към феномена “реч на омразата” и негативното й влияние върху обществото. Постигнахме тази наша цел като трансформирахме едно приятно преживяване (като разгадаването на детективска мистерия) в сблъсък на предразсъдъците с реалността.

Проектът се фокусира върху повишаване на осъзнатостта и разбирането на младите хора за различните култури, тяхното активно участие в обществените процеси и най-вече по отношение на отстояване на основните ценности на ЕС: свобода, многообразие и защита правата на човека. “Детективите” акцентира върху проявления на нетолерантност и дискриминация в онлайн и офлайн пространството – т.нар. хейтърство – като ангажира младите в детективска игра, стимулираща толерантността, междукултурния диалог и уважението на човешките права.

Детективската игра, която създадохме, е едно пътуване в миналото, чак до 80-те години на миналия век. В нея с голяма доза мистерия претворихме Възродителния процес и фасилитирахме процеса на учене на нашите участници.

Проектът се осъществи в месеците юни-ноември 2020 г. и беше реализиран с финансовата подкрепа на програма “Европейски корпус за солидарност” на Европейската комисия, администрирана в България от Центъра за развитие на човешките ресурси. Съдържанието на тази публикация не отразява позицията на Европейската общност, програмата “Европейски корпус за солидарност ” или ЦРЧР.

Анимираните видеа, която ще създадем заедно по проекта, ще трансформират едно приятно изживяване като гледането на клип в интернет в сблъсък на предразсъдъците с реалността.