Проекти

Advocacy for Gender Equality and Active Citizenship

erasmus logologo ILKlogo MSHA  logo RIP  LOGO IOA ENG

 

Един от последните ни проекти по програма „Еразъм+“, който приключи през 2021 г., е Застъпничество за равенство между половете и активно гражданство (AGE&AC). Това бе проект за изграждане на капацитет в областта на младежта, който продължи 22 месеца - от декември 2019 г. до септември 2021 г.

В рамките на проекта AGE&AC създадохме наш собствен Наръчник за равенство между половете и овластяване на младите момичета – доклад, включващ преглед на историята по темата за пола и джендъра и подробен анализ на различните джендър политики във всяка страна. Освен това, консорциумът разработи и Учебна програма за обучение на обучители за равенство между половете и активно гражданство като инструмент, който младежките работници да използват в своите сесии с младежи по темата. Освен трансфера на ноу-хау между партньорите, ние приложихме различни местни планове за действие във всяка страна, вариращи от онлайн и офлайн обучения, през срещи и училищни посещения, до кампании и улични акции.

Проведохме смесено обучение за младежки работници в Кипър през юли 2021 г., където на живо се срещнаха участници от Киргизстан, Кипър и България, а тези от Обединеното кралство работеха с екипа онлайн. Младежките работници в тази мобилност придобиха знания и умения за обучение на младежи по теми като добронамерен сексизъм, полови стереотипи и насилие, основано на пола. Освен това осъществихме младежки обмен в Киргизстан през август 2021 г. за общо 60 участници, които научиха за неравенствата между половете в нашето съвременно общество. В края на 10-дневното приключение на брега на езерото Исик-кул младите хора си тръгнаха с по-задълбочено разбиране защо съществуват стереотипи и защо е важно да се подкрепят жените и момичетата.

Насърчаването на равенството между половете е основна ценност за ЕС, цел и двигател за икономически растеж. Там, където има дисбаланс на равенството, както в случаите на млади жени с недостатъчно овластяване, ние обединихме усилията си за справяне с този недостиг. Проектът се бори с неравенството между половете изключително чрез работа с младите хора, тъй като младежката работа трябва да се счита за доставчик на неформално образование, като подкрепя отношението на младите граждани „да се учат да участват“, за да допринесе за тяхното разбиране за демократичната система, да насърчи критичното им мислене и да ги снабди с необходимите инструменти, за да се ангажират с вземането на решения и със създаването на политики.

Следните 4 партньора работиха заедно за разработването на модел на най-добрите практики: СВГ, България; "Mary Seacole Housing Association", Обединеното кралство; "Instituto Erevnon Promitheas", Кипър; и Public Association Youth Movement "I love Kyrgyztan", Киргизстан. Всеки партньор допринесе за разработването и изпълнението на проекта AGE & AC със своите силни страни: обучения, проучвания, управление, бази и др.

Номер на договор за безвъзмездна помощ: 608695/2019. Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не представлява потвърждение на съдържанието, което отразява вижданията само на авторите, и Комисията не може да бъде отговорна за каквото и да било използване на съдържащата се в нея информация.