Проекти

Say No to Hate Speech

logo erausmbg       human resource center logo  nohate bg

 

Say No to Hate Speech: Youth Activism for Human Rights and Tolerance бe нашият пореден доброволчески проект в рамките на „Европейската доброволческа служба" по програма „Еразъм+" на Европейската комисия. Проектът беше насочен към защитата на човешките права и европейски ценности в интернет пространството. Чрез него ангажирахме общо 13 доброволеца, 3 дългосрочни и 10 краткосрочни, от Испания, Италия, Германия, Франция, Португалия и Литва.

Проектът работи в три основни направления: младежка онлайн работа, изработка на информационни и кампанийни интерактивни материали и провеждане на презентации и беседи с ученици и младежи, които ще засилят вниманието им към вредите от омразното говорене в интернет пространството. Екипът на СВГ достигна до отдалечени и малки населени места в страната, където съвместно с международната група доброволци проведе различни ателиета сред младите хора темата за толерантното общуване онлайн, както и ангажира широката общественост в рамките на различни летни фестивали.

Обучителният процес на доброволците се базира на методи на неформалното образование, чрез които работихме за повишаване на знанията и уменията им, както и тези на младежите, присъствали на различните презентации и ателиета за превенция на и справяне с негативните ефекти от използването на омразни послания в онлайн средата. Дейностите на групата доброволци се проведоха в гр. София и малките населени места около столицата като Пирдоп, Мирково и Костенец. Отделно доброволците участваха във фестивали във Видин, Варна, Бургас, а в Стара Загора и Добрич работиха с деца от уязвими групи по въпросите на толерантността и влиянието на речта на омразата в интернет. Само за първия учебен срок на учебната 2018/2019 година обхванахме над 4800 ученика в презентация в училища в столицата и малките населени места наоколо.

Този проект се реализира с финансовата подкрепа програма "Еразъм+" на Европейската комисия, администрирана в България от Център за развитие на човешките ресурси. Съдържанието на настоящата публикация не отразява позицията на Европейската общност, програма "Еразъм+" или ЦРЧР.