Проекти

#0NL1NE #T0LER@NCE

                     logo-erausmbg                       human-resource-center-logo                               nohate-bg

 

#0NL1NE #T0LER@NCE  е проект в защита на човешките права и европейските ценности в интернет пространството. Той ще включи 11 доброволци от четири страни (Германия, Литва, Италия и Испания) – и ще продължи четиринадесет месеца, като доброволците ще са разделени на две групи – А1, състояща се от 3 дългосрочни доброволци за 12 месеца и А2, състояща се от 8 краткосрочни доброволци за 2 месеца, които ще пристигнат в България през късната пролет на 2015 г. в рамките на дейностите си младежите ще търсят отговори на проявите на омраза в интернет, породена от расизма, ксенофобията и всички останали различния от полов, етно-социален, религиозен и културен характер.  

Проектът ще бъде част от мащабната международна кампания „Младите хора срещу речта на омразата в интернет” на Съвета на Европа и ще включва три основни аспекта – младежка онлайн работа, изработка на информационни и кампанийни интерактивни материали и провеждане на презентации в интернет пространството. Екипът на СВГ цели да достигне до отдалечени и малки населени места в страната, където съвместно с интернационалната група доброволци да постави на обсъждане сред младите хора темата за толерантното общуване онлайн.

За осигуряване на обучителния процес на доброволците ще използваме методи на неформално образование, чрез които да повишим знанията и уменията им за превенция и справяне с негативните ефекти от използването на омразни послания в онлайн средата.

Дейностите на групата доброволци с 12 – месечен престой ще се проведат в гр. София, докато доброволците на двумесечна служба ще пътуват и в различни региони на страната, където ще информират целевата група за въпросите на толерантността и влиянието на речта на омразата в интернет. 

 

Този проект е реализиран по КА1 – Образователна мобилност за граждани, част от Еразъм+. Съдържанието на настоящата публикация не отразява позицията на Европейската комисия или Съвета на Европа.