Сдружение "Възможности без граници" работи по проекти финансирани от:

Съвет на Европа, Европейска Младежка Фондация, Програма "Младежта в действие", Програма "ДАФНЕ 3", Програма "Учене през целия живот" и Министерство на образованието и науката.

За повече информация посетете секция "Проекти".