В слънчевата съботна сутрин и ранния следобед нa деня сдружение "Възможности без граници"организира работилница за рециклиране в парка "Св. Петър и Павел", София. Благодарим на всички, които проявиха интерес и се забавляваха с нас, изполвайки рециклируеми материали.

За да видите всички снимки, разгледайте Facebook страницата ни.

 

СВГ посети още един град, разпространявайки идеята за любов, толерантност и антидискриминация. Изказваме огромни благодарности на всички, който спряха за кратко, за по-дълъг разговор, или просто се снимаха. Освен това, благодарим на нашите невероятни доброволци от Немска езикова гимназия София!

За да видите всички снимки, разгледайте Facebook страницата ни.

Тази година FUNCITY ще се проведе от 07-ми до 13-ти Юли, като програмата през 2014 г. е най-голямата, предлагана от фестивала до момента. Тя включва над 330 събития, разпределени в 5 основни сектора – музика, спорт, танци, визуални изкуства и работилници. Познатата вече на всички територия на Морската градина ще бъде окупирана от Обсерватория през входа на Морска градина, Слънчевия часовник, района между Морско казино и Сцена Раковина до територията на Спортните игрища и Пантеона.

Сдружение „Възможности без граници“ ще бъде във Funcity утре! Намерете нас и логото ни – Сърцето Без Омраза в работилниците и секциите на кампанията в пространството между Морско казино и сцена Раковина. Ще бъдем там между 17:00 и 20:00 часа утре, в събота и в неделя. Нека поговорим малко повече за езика на омразата, дискриминацията и да поиграем игри!!

За повече информация - http://www.funcity.bg/en/funcity-2014

От 22-ри до 26-ти юни СВГ взе участие в мобилност по проект "Зелена общност" в Румъния. Втората среща с партньорски организации от Великобритания и Румъния беше с цел измерване на напредъка по изпълнението на проекта "Зелена общност" във всяка от страните и споделяне на добри практики. Сдружението събра невероятни идеи, които могат да се реализират в България скоро. Прегледай галерията за повече снимки.

 

logo eea tr    IOA logo bg      zeleno BG    thirstforlife logo transp1     youthcause-BG-trans

Сдружение „Възможности без граници ” организира обучение на тема „Организиране и провеждане на интерактивни младежки дейности и инициативи” по проект “Младежка КАУЗА – Мрежа за Качество, Устойчивост, Знания и Авторитет на младежката работа” се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.“
 
Обучението е подходящо за млади хора на възраст 16-19 и младежки лидери до 29 години, които са проактивни и имат желание да участват и/или пряко се включват в инициирането и организирането на различни по рода си дейности и инициативи на местно ниво. Мероприятието ще се проведе на 14-ти – 15-ти юни. Краен срок за кандидатстване: 10/06/2014
Ако имате  желание да се включите, повече информация за събитието може да намерите тук.

"Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от сдружение "Възможности без граници" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България."


Караваната на толерантността премина с голям успех. И последната ни изява в София привлече вниманието на медиите - журналисти от News 7 направиха обширен репортаж

Заместник-министърът на младежта и спорта Мая Тодорова също посети мероприятието пред паметника на Съветската армия и остави своето лично послание „Уважавайте различните!” Благодарим на всички, които споделиха своерто време и положителни емоции с нас през последните две седмици.

Дълго чаканата Каравана на толерантността започва в понеделник! Ще ни намерите в:

12-14 Май - Пловдив;
14-15 Май - Стара Загора;
16-17 Май - Сливен;
19-20 Май - Бургас.

За повече информация: http://anti-discrimination-backpack.blogspot.com/2014/05/tolerance-caravan-in-eyes-of-volunteer.html и http://www.infopass.eu/bg/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8#tabs_i2-link1 

Преди 15 години Европейският съд за човешки права за първи път употребява термина "реч на омразата". Вече изминаха 17 години от издаването на Препоръка № R 97(20) на Комитета на Съвета на Европа към страните членки на тема „Реч на омразата”. Дали това е помогнало на Европа и на страните от континента да подобрят ситуацията с речта на омразата? Поне теоретично? Приела ли е България международни стандарти, предложени за прилагане във връзка с този проблем? И какви са тези международни стандарти всъщност? Това кратко изследване предлага поглед върху европейските и българските норми и практики, засягащи речта на омразата: нещо което всеки образован гражданин на ЕС трябва да знае.

Речта на омразата на кратко. Европа и България

     

През декември, януари и февруари Ви помолихме да отговорите на няколко въпроса отностно устойчивия начин на живот. Въз основа на всички събрани данни, ние направихме малък анализ на знаята за устойчивостта, които хората притежават и устойчивите практики, които хората прилагат в техните домакинства. Можете да се запознаете с нашето проучване отдолу.

"Практики за устойчив начин на живот” анализ

Сдружение „Възможности без граници“ търси млади неправителствени организации ангажирани с младежка работа!

Сдружение „Възможности без граници“ стартира онлайн платформата по проект „Младежка КАУЗА“- „Младежка Мрежа за КАчество, Устойчивост, Знания и Авторитет на младежката работа в България". Чрез създадената страница целим да обединим неправителствените организации, насочени към младите хора на едно място, което да им даде необходимия капацитет и устойчивост, за да планират и изпълняват своята мисия целенасочено и в услуга на развитието на потенциала на младите хора в страната. Проектът се осъществява по Програмата за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 (ФМ НА ЕИП) (www.ngogrants.bg). Партньори в рамките на проекта, финансиран от Норвежката програма за подкрепа на НПО, са Сдружение „Жажда за живот" и Сдружение "БГ Бъди активен", досега познато като Сдружение „УАУ Спорт".

        

Сдружение "Възможности без граници" провежда проучване, част от новия ни проект "Зелена общност", което ще ни помогне да определим колко хора в България живеят природосъобразно и колко "зелени" са техните домакинства. Помогнете ни да съберем информация като попълните тази анкета. Няма да Ви отнеме повече от три минути.

Проектът „Любов&Омраза: Младежта за толерантна онлайн среда“ отново пътува зад граница. Този път не виртуално из уеб пространството, а буквално – със самолет. Нашият асистент-проекти, Габриела Панева, беше част от международния младежки проект „Ние живеем заедно“. Там тя представи положителното въздействие от кампанията за он-лайн младежка толерантност инициирана от Сдружение „Възможности без граници“.

В Маринео (Сицилия), Италия,  тя запозна повече от 30 младежи от 5 различни страни с кампанията на Съвета на Европа и с всички събития от София и страната.

Освен че всички участници получиха печатни материали, Габи инициира и дискусия относно последствията от речта на омразата в интернет пространството и относно позитивните средства  за борба срещу явлението он-лайн и оф-лайн.

На 25 октомври 2013 г. се проведе второто събиране на инициативния комитет по проект „Младежка кауза – мрежа за качество, устойчивост, знания и авторитет на младежката работа в България“.

На срещата екипът прие разработените от експертите по проекта вътрешни правила за управление на проекта и одитни пътеки за проследяване на разходите в рамките на участващите организации. Като част от ангажимента за подобряването на капацитета на организациите, "Възможности без граници", "Жажда за живот" и "УаУ Спорт" приеха правила за прозрачност на дейността си, както и цялостен план за осъществяване на визуализацията и публичността в рамките на проекта. 

 

 

 

  

 

 

Сдружение „Възможности без граници“ стартира изпълнението на проект „Зелена общност“, финансиран по секторна програма Грюндвиг на програма „Учене през целия живот“ на Европейската комисия. Проектът ще има 2-годишна продължителност и ще бъде осъществен в партньорство с„Обучителен и рехабилитационен център“ вгр. Бузау, Румъния и Ресурсният център за младежи в риск „Мери Сийкол“ в гр. Лутън, Великобритания.


Кампанията срещу речта на омразата набира скорост. В края на миналата седмица движението стартира българската версия на страницата си (nohate.bg). Движението за език без омраза е насочено срещу всички прояви на дискриминация, нетолерантност, тормоз и омраза в Интернет пространството засягащи стотици младежи в Европа и целия свят. То е част от проекта "Младите хора срещу речта на омразата" 2012-2014 г., с който се цели намаляването на омразните послания, дискриминацията и расизма в онлайн пространството. Проектът осигурява необходимите знания и компетентности, с които младите хора и младежките организации да могат бързо и ефективно да се противопоставят на нарушаването на човешките права.

На 20 септември 2013 г. се проведе първото събиране на инициативния комитет по проект „Младежка кауза – мрежа за качество, устойчивост, знания и авторитет на младежката работа в България“.

            Представителите на сдружение „Възможности без граници“, „УаУ Спорт“ и „Жажда за живот“ поставиха основите на неформалната мрежа за качество на младежката работа. По време на срещата експертите обсъдиха потенциалните мерки за повишаването на прозрачността и устойчивостта на инициативите им в сферата на младежката работа.

Знаехте ли, че сдружение „Възможности без граници“ вече има свой блог?

Той е създаден от тримата ни ЕДС доброволци от Испания, Кипър и Литва. Те участват в проекта „Любов&Омраза: Младежта за толерантна онлайн среда“ и търсят възможности за защита на човешките права и европейските ценности в интернет. Темите за взаимното разбирателство, толерантността, културното и етническото многообразие в Европа са във фокуса на публикациите в блога.

Репортаж, заснет от БНТ във връзка с Международния ден на Младежта в София и участието на Сдружение "Възможности без граници" при популяризирането на кампанията "Любов и Омраза".

Международният ден на младежта през очите на Българската национална телевизия

На 12 август празнувахме Международния ден на младежта. Много младежи се събраха в близост до Националния Дворец на Културата в София, за да отпразнуват предоставянето на права на младите хора и признаване на техните усилия в подобряване на глобалното общество. Идеята е да се насърчи активното участие на младежите чрез споделяне на информация, опит и впечатления относно спазването на Правата на човека и  Европейските ценности в областта на младежта. Ние, като членове на сдружение „Възможности без граници“ отидохме там с цел да разпространим информация относно толерантността в онлайн медиите и да изградим общност около движението „Не на омразата.“