"Анимационерите" прожектират първо видео!

Първото видео, създадено от младежи за младежи по проекта "Анимационерите", вече е готово! Щастливи сме да го споделим с вас на този линк.

Скоро предстоят две прожекции на клипа в София и Добрич, а междувременно продължаваме да работим и по другите видеа от поредицата. В случай че искате да споделите вашата обратна връзка с нас - пишете ни.

Приятно гледане!

 

Това видео е създадено от млади хора с помощта на екипа на сдружение "Възможности без граници" по проект "Анимационерите" с номер: 2020-2-BG01-ESC31-079587, съфинансиран по програма "Европейски корпус за солидарност".
Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.