Младежки тренинг за толерантност

 

В периода 21-23.07.2017 г. в Боровец екипът на МИКЦ-Възможности без граници събра 20 младежи на обучение на тема: Толерантност: в обувките на другия. Участниците бяха на възраст 17-25 години от цялата страна и представиха широк спектър от младежко доброволчество, активизъм и интерес по темата. Като част от тренинга те имаха възможност да научат и съпреживеят процеса на формиране на стереотипи и предразсъдъци, както и да коментират актуални казуси на дискриминация и нетолерантност.

            IMG 2481 edit