• Национален обучителен курс за права на човека
  • Ден на жертвите на престъпления от омраза
  • "МИКЦ - Възможности без граници"
  • Младежки тренинг за толерантност
  • Oбединени за по-добър интернет

За НасЗа Нас

Сдружение "Възможности без граници" е неправителствена организация, създадена в началото на 2010 г. Основните цели на сдружението са да работи активно по младежки проекти, дейности и инициативи за популяризиране на неформалното образование и създаване на възможности за реализация на социалните и творческите умения на младите хора.

КонтактиКонтакти

Адрес:
гр. София, бул. Александър Стамболийски 239 Б, етаж.2, офис 6;
Телефон:
+359 877 828 249;
Имейл:
office(at)infopass.eu

.

Eco Train

  human-resource-center-logo.png   LLP BG

Ателието "ECO TRAIN" е обучение за възрастни хора със сензорни увреждания на тема устойчив и екологичен начин на живот, финансиран по секторна програма Грюндвиг, в рамките на програма „Учене през целия живот" на Европейската комисия, координирана от Центъра за развитие на човешките ресурси към Министерството на образованието, младежта и науката.
Обучението представлява едноседмична интерактивна семинарна програма с теоритична и практична част, съобразена с образователната потребност на възрастни хора със сензорни увреждания. В него взеха участие 23 представители на Кипър, Италия, Литва, Великобритания, Турция, Румъния, Полша, Унгария и Хърватска на възраст между 20 и 63 години, извън системата на формалното образование, със сензорни увреждания, както и техните асистенти , с минимален или никакъв опит в областа на устойчивите практики и опазване на околната среда.
"ECO TRAIN" се проведе в края на април и началото на май (28.04.2012г. - 06.05.2012г.) в България местноста Беклемето на около 20 км. от Троян.
Oсновната цел на семинара беше постигането на позитивна промяна в нагласите и отношението на обучаемите със специални потребности към природата и заобикалящата ги околна среда както и придобиване на навици за устойчиво ежедневие и намаляване на „личния въглероден отпечатък".

Обучението даде възможност на участниците:

 • за междукултурен обмен с хора със сензорни увреждания,
 • разчупи стереотипите между двете групи участници и
 • насърчи толерантността и многообразието в Европа;
 • улесни достъпа до информация за промените в климата и организирането на устойчиво екологично ежедневние;
 • повиши информираността и активността на обучаемите;
 • популяризира вече утвърдени екологични практики;
 • мотивира отговорното им поведение за опазване на околната среда.

В ателието бяха засегнати следните теми:

 • Въведение в климатичните промени – науката зад феномена, представяне на климатичните промени чрез дигитална сензорна технология – Magic Planet;
 • Устойчиво ежедневие и енергийна ефективност. Промяна в начина на живот – възможна, необходима, забавна – ежедневни навици, вода, ток, транспорт, отпадъци;
 • Идеи за намаляване на "личния въглероден отпечатък" - Що е то "екологичен отпечатък" и как всеки човек може да намали вредното си въздействие върху околната среда;
 • Вдъхване на нов живот на стари вещи чрез рециклиране: 3 RE – Reduce, Reuse, Recycle.

Работното ателие "ECO TRAIN" е иновативно и ползва опита от успешно приключилия сроден проект "MUSICC – Multisensory Information on Climate Change"www.musiccproject.eu, финансиран по програма "Леонардо да Винчи", като гост лектора г-н Ленъкс Адамс от Кралският национален колеж на слепите, представи Magic Planet – модерна 3-D визуална технология, която по интерактивен начин илюстрира динамично промените в климата и релефа на планетата. Използваната технология по време на практическата част от семинара, адаптирана за нуждите на обучаеми със зрителни увреждания онагледи тенденциите в промените на климата под формата на 3-D релефни слайдове, които демонстрираха динамиката на процесите чрез докосване.

Този проект се реализира с финансовата подкрепа на Грюндвиг “Учене през целия жибот" програма на Европейската комисия, се прилага в България от Национален център "Европейски младежки програми и инициативи". Съдържанието на тази публикация не отразява позицията на Европейската общност, програма Младежта в действие или НЦЕМПИ в.