Проекти

Любов&Омраза: Младежта за толерантна онлайн среда

  youth-in-action-bg.png    No Hate logo Bg

„Любов&Омраза2: Младежта за толерантна онлайн среда" е продължение на първият доброволчески проект на сдружение „Възможности без граници" реализиран в рамките на „Европейската доброволческа служба" по програма „Младежта в действие" на Европейската комисия. Проектните дейности са част от националната кампания срещу речта на омразата в интернет, инициирана от Съвета на Европа в рамките на движението „Език без омраза" 2012-2014.

Чрез проекта си сдружение „Възможности без граници" се стреми да защити човешките права и европейски ценности в интернет пространството, като се съсредоточава върху въпросите за взаимната толерантност, културното и етническо многообразие на Европа.

Едногодишният проект съчетава в себе си работата по три основни направления - младежка онлайн работа, изработка на информационни и кампанийни интерактивни материали и провеждане на презентации и беседи с ученици и младежи, които ще засилят вниманието им към вредите от омразното говорене в интернет пространството.

За осигуряването на обучителния процес на доброволците ще използваме методи на неформалното образование, чрез които да повишим знанията и уменията им за превенция на и справяне с негативните ефекти от използването на омразни послания в онлайн средата.

Основните дейности на тримата доброволци включват:

  • Деконструиране на омразните послания 
  • Събиране на количествени данни за проявленията на речта на омразата в българското онлайн пространство.
  • Среща и провеждане на интервюта с хора, жертва на проявленията на речта на омразата.
  • Създаване на визуални материали
  • Уроци по български език

Кампанията ще се популяризира главно в интернет пространството поради характера на целевата група – интернет потребителите и активните в онлайн средата млади хора. Публичността на проекта и всяка една от неговите дейности ще бъде осигурена посредством следните информационни канали:

Доброволческата служба на Ида (Германия), Индре (Литва) и Юлия (Украйна) продължава от началото на месец декември 2013 г. и ще продължи до декември 2014 г. Тези трима доброволци ще заместят предишните трима от Литва, Кипър и Испания, които работиха по първия етап от проекта в периода юни 2013 до декември 2013.

 

Общата безвъзмездна помощ по програмата „Младежта в действие" възлиза на 12 825 Евро.

"Този проект се реализира с финансовата подкрепа на програма "Младежта в действие" на Европейската комисия, администрирана в България от Национален център „Европейски младежки програми и инициативи". Съдържанието на настоящото издание/вестник/брошура/ не отразява позицията на Европейската общност, програма "Младежта в действие" или НЦЕМПИ."