Проекти

Мобилност Полша

Приключи първият проектът на Сдружение „Възможности без граници"- „Социални услуги в сектора на хората с увреждания – изучаване на най-добрите практики в Полша и тяхното прилагане в България", финансиран от програма „Учение през целия живот" на Европейската комисия, координирана от Центъра за развитие на човешките ресурси към Министерството на образованието, младежта и науката.

Проектът по мобилност, с продължителност от две седмици се проведе през пролетта на 2011 г. в градовете Гданск и Сопот в Полша. Приемащата партньорска страна бе сдружение SPON – неправителствена организация, създадена през 1991 г., с над 1000 членуващи, повече от половината от които – хора с увреждания. SPON е организация, ангажирана дългосрочно в области като психологическа и медицинска рехабилитация, терапевтични дейности и консултиране, както и други дейности по социалното интегриране на деца и възрастни хора с увреждания.

Проектът предостави възможност за специфична практика и обмяна на опит на пет български специалисти от СВГ по социална адаптация и интеграция. Специалистите успяха да повишат компетентността и подготовката си в консултирането и подпомагането на хората с увреждания посредством т.нар. изнесени мобилни услуги в общността. Запознаваха се с чуждия стил на работа и политика на интегриране на хората с увреждания. По време на мобилността българските специалисти имаха шанса да наблюдават и участват в ежедневните занимания на центъра за работа с деца със СОП.

У нас липсат сериозни и утвърдени примери за изнесени мобилни услуги, няма база за сравнение и подобрение на съществуващите услуги или публично известни успешни практики, които да се популяризират. Малкото съществуващи такива проекти са на отделни НПО и имат строго индивидуален характер, организирани са от крайно нуждаещи се родители или семейства, които активно търсят възможности техните близки да развиват максимално своя потенциал.

Като резултат специалистите участвали в проекта натрупаха опит по време на наблюденито и извършената практика в Дневен център за работа с деца със СОП, повишиха капацитета и компетентността си и получиха възможността да пренесат успешни практики и адаптирането им на местна почва, чрез нови методики.