Проекти

Борба с речта на омразата онлайн

logo-coe.png

Работилницата "Свобода на речта срещу речта на омразата - къде да поставим ограничителната линия" е обучение за младежи, онлайн активисти и младежки работници от цяла България.
Основната му цел е противопоставянето на речта на омразата, която поставя все повече заплахи пред защитата на човешките права в набиращото скорост информационно общество.

Курсът подпомогне ученици, онлайн активисти и други представители на гражданското общество в първите им стъпки в борбата с речта на омразата в интернет. Повиши и вниманието към негативното влияние, което оказва тя върху разбиранията на младите хора за света около тях.

Сред подцелите на работилницата са:

  1. Подчертаване на основните разлики между свободата на речта и речта на омразата в интернет пространството;
  2. Изследване на различните нива на речта на омразата и анализ на значими социални събития, провокиращи използването й в интернет;
  3. Повишаване на уменията и капацитета на участниците да идентифицират и реагират адекватно срещу екстремни случаи на омраза в интернет;
  4. Да подпомогне процеса на създаване на информационна брошура за толерантността и емпатията между младите хора в интернет пространството.

Събитието се проведе от 15-ти до 18-ти ноември 2012г. в местността "Беклемето" в близост до Троян.

Ако желаете да станете партньори на СНЦ "ВЪЗМОЖНОСТИ БЕЗ ГРАНИЦИ" в последващите дейности по кампанията срещу речта на омразата в интернет, се свържете с нас на електронната ни поща - office@infopass.eu

social-media