Проекти

Екодоброволци в защита на Виа Понтика

logo-snc-mic-760x394Swiss_Bg_RGB_1.png

Проектът е организиран от СНЦ „Младежки информационен център" в партньорство със Сдружение „Възможности без граници" и е насочен към запазването на биологичното разнообразие на миграционното трасе на прелетните птици Виа Понтика.

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария чрез Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество.

Проектът обхваща територията на Област Бургас, в частност гр. Бургас, гр. Айтос, гр. Българово, гр.Средец, а дейностите по него се реализират в периода между 15.07.2013г. и 15.07.2014 г.

Общата стойност на проекта е 58 602.00 лв. Процентът безвъзмездна помощ, отпуснат от Конфедерация Швейцария е (90%) или 52 741.80 лв.

Целта на проекта „Екодоброволци в защита на Виа Понтика" е опазване на биоразнообразието в Бургаския залив и прилежащите езера чрез превенция на бракониерството, намаляването на броя на посегателства над дивите пойни птици в района и изграждане на информирана и активна маса от местни доброволчески екипи чрез мрежата от подразделения на СНЦ МИЦ.

По време на проекта се привлекат доброволци, които участват в екипи за набюдение и превенция на бракониерството.

Основните дейности включват:

  • Създаване на карта на бракониерството на диви пойни птици в региона;
  • Разширяване на членската маса на СНЦ МИЦ и създаване на доброволчески екипи в подразделения на организацията в областта;
  • Обучение на доброволчески отряди за борба с бракониерството;
  • Провеждане на акции на доброволчески екипи по мониторинг на зони с чести бракониерски набези
  • Организиране на образователна кампания за проблема с посегателствата над дивите пойни птици

По време на проекта Сдружение „Възможности без граници" отговаря за обученията на доброволците.

Двете организации ще си сътрудничат при организирането на образователната кампания за запазване на биоразнообразието, както в управлението на проектните дейности и в комуникацията с управляващия орган на българо-швейцарската програма за сътрудничество.