Проекти

Анимационерите

Проектът "Анимационерите" е вторият ни проект за солидарност в рамките на програма "Европейски корпус за солидарност". Той е създаден от неформална инициативна група от шестима младежи доброволци и активисти за права на човека и е подкрепен административно от екипа на СВГ. Главната цел тук е да повишим вниманието на младите хора към феномена “реч на омразата” и негативното й влияние върху обществото. 

"Анимационерите" ще акцентира върху проявления на нетолерантност и дискриминация в онлайн и офлайн пространството – т.нар. хейтърство – като ангажира младежта в серия рисувани клипове, които стимулират толерантността, междукултурния диалог и уважението на човешките права. Анимираните видеа, която ще създадем заедно по проекта, ще трансформират едно приятно изживяване като гледането на клип в интернет в сблъсък на предразсъдъците с реалността.

Проектът ще се осъществи в месеците септември 2020 - февруари 2021 г. и се реализира с финансовата подкрепа на програма “Европейски корпус за солидарност” на Европейската комисия, администрирана в България от Центъра за развитие на човешките ресурси. Съдържанието на тази публикация не отразява позицията на Европейската общност, програмата “Европейски корпус за солидарност ” или ЦРЧР.