Проекти

Advocacy for Gender Equality and Active Citizenship

erasmus logologo ILKlogo MSHA  logo RIP  LOGO IOA ENG

 

Един от най-новите ни проекти по програма "Еразъм+" на Европейската комисия се нарича "Застъпничество за равенство между половете и активно гражданство" (AGE & AC). Това е проект за изграждане на капацитет в областта на младежта, който ще продължи 18 месеца - от ноември 2019 г. до април 2021 г. Освен трансфера на ноу-хау, ще изпълним и следните дейности: обучение за младежки работници в Кипър, младежки обмен в Киргизстан и различни местни планове за действие във всяка страна-партньор.

Следните 4 партньора ще работят заедно за разработването на модел на най-добрите практики: СВГ, България; "Mary Seacole Housing Association", Обединеното кралство; "Instituto Erevnon Promitheas", Кипър; и Public Association Youth Movement "I love Kyrgyztan", Киргизстан. Всеки партньор ще допринесе за разработването и изпълнението на проекта AGE & AC със своите силни страни: обучения, проучвания, управление, база и др.

Насърчаването на равенството между половете е основна ценност за ЕС, цел и двигател за икономически растеж. Там, където има дисбаланс на равенството, както в случаите на млади жени с недостатъчно овластяване, ние обединихме усилията си за справяне с този недостиг. Проектът ще се бори с неравенството между половете изключително чрез работа с младите хора, тъй като младежката работа трябва да се счита за доставчик на неформално образование, като подкрепя отношението на младите граждани „да се учат да участват“, за да допринесе за тяхното разбиране за демократичната система, да насърчи критичното им мислене и да ги снабди с необходимите инструменти, за да се ангажират с вземането на решения и със създаването на политики.

Номер на договор за безвъзмездна помощ: 608695/2019. Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не представлява потвърждение на съдържанието, което отразява вижданията само на авторите, и Комисията не може да бъде отговорна за каквото и да било използване на съдържащата се в нея информация.