Проекти

Less is the Green More!

logo erausmbg   human resource center logo  Leen LOGO

 

Less is the Green More! (LEEN!) беше нашият екологичен проект, който реализирахме през втората половина на 2019 г. Представляваше мобилност за младежки работници, финансирана от програма „Еразъм +“ на Европейската комисия и се състоеше от 5 пълни дни на обучение за 24 млади професионалисти от 6 различни страни.

Наши партньори по проекта бяха "Asociacion Las ninas del Tul" от Испания, "La Voix de l'Enfant Rural" от Тунис, "Hästekasen Gård Förening" от Швеция, "Rede Inducar" от Португалия и "The St. Maarten Youth Council Association" от Нидерландия. Всяка от организациите изпрати по 4 младежки работници на обучението в България за датите 22-26 октомври 2019 г. Събитието се проведе в планинска хижа "Звездица" в планина Витоша, където комбинирахме методите на неформалното образование с по-задълбоченото разбиране на Целите за устойчиво развитие на ООН, за да предоставим на всички участници знания и инструменти за образование за устойчивост и отговорно потребление.

Като част от последващите дейности в рамките на проекта, младежките работници, участвали в LEEN! инициираха разнообразни уъркшопи, обучения, зелени акции и онлайн кампании. Чрез тези действия те достигнаха до над 530 младежи в техните местни общности и по този начин умножиха ефектите от обучението.

Вярваме, че експертният опит, фокусирането и насърчаването на минималистичния и екологичен начин на живот от страна на младежките работници адресират глобалните проблеми в техните общности и гарантират дългосрочно въздействие. Овластяването на младите хора да участват активно в обществото е една от основните цели на Договора от Лисабон. Този проект беше насочен към необходимостта да се инвестира в развитието на социалния капитал и способността на младите да участват активно в обществото, като същевременно подкрепи младежките работници да подобрят качеството на работата си в областта на устойчивостта, отговорното потребление и активното гражданство. Верни на концепцията за учене през целия живот, ние се обърнахме към потребностите на обучаващите да бъдат по-ефективни и да имат нужните инструменти когато помагат на младежите около себе си да разберат личното и колективното въздействие на хората върху околната среда и как това се отразява на обществото. Този проект се бори с различни социално-икономически промени и основните предизвикателства, пред които ще се изправи Европа до края на десетилетието, като основен въпрос, адресиран от програма „Еразъм+“.

Този проект беше реализиран с финансовата подкрепа на програма "Еразъм+"  на Европейската комисия, администрирана в България от Центъра за развитие на човешките ресурси. Съдържанието на тази публикация не отразява позицията на Европейската общност, програмата "Еразъм+" или ЦРЧР.