Това са нашите трима чуждестранни доброволци в рамките на проектa „Любов и Омраза: Младежта за толерантност в интернет“ - Кармен, Инга и Джордж. През следващите няколко месеца те ще се посветят на насърчаването на толерантността между младите хора в киберпространството! От стъпването си на българска земя преди повече от месец всеки от тях непрестанно открива и се бори срещу формите на дискриминация както в българското общество, така и в интернет. Прочетете редовете по-долу, за да се запознаете отблизо с част от действията им за повишаване на информираността за последиците от речта на омразата в интернет.

През септември 2013 г. Сдружение „Възможности без граници“ ще стартира изпълнението на първия си проект по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014(ФМ НА ЕИП)– „Младежка КАУЗА Мрежа за КАчество, Устойчивост, Знания и Авторитет на младежката работа в България“. Партньори в рамките на проекта, финансиран от Норвежката програма за подкрепа на НПО, са Сдружение „Жажда за живот“ и Сдружение „УАУ Сопрт“.

Бургаският залив и езерата, намиращи се в него – Мандра Пода, Вая и Атанасовско, са предпочитано местообитание на хиляди диви пойни птици в зимния период на годината. Районът е с международно значение за биологичното разнообразие на птиците и представлява важен елемент от миграционното трасе “Виа Понтика”. 

Миналата седмица Международната Асоциациа по Спорт и Култура(МАСК) организира обучение по социално предприемачство замладежки лидери. Обучението се проведе в периода  от  17 до 23 юнив Пловдив, България. Петдневният курс целеше да мотивира участниците и да им даде инструменти, чрез които да станат предприемачи на социалното благо. Освен това, по време на курса на обучение, се изследва как социалното предприемачество може да подобри доброволческия опит на младите хора.

На първи декември 2012 година се проведе заключителната конференция по проект VioLet, подкрепящ неагресивната среда в българските училища.

Организаторите от Асоциацията на родителите на деца с увреден слух (АРДУС), Кралският колеж на слепите (ККС) и Сдружение „Възможности без граници“ (СВГ) представиха разработените в рамките на проекта методики и  обобщиха постигнатите в последните две години резултати.

Уважаеми приятели и партньори,

Сдружение „Възможности без граници“ ви кани да се присъедините към новосъздадената ни страница във Фейсбук. Там ще публикуваме много по-често и по-бързо информация за събитията и инициативите, организирани от нас.

Страницата ни дава възможност да бъдем по-близо до Вас и да осъществяваме по-ефективна комуникация.

За да влезете в страницата, настиснете фейсбук бутона  fb-logo.png

Екипът на СНЦ „Възможности без граници“

 
violet-logo.png
На първи декември 2012 година ще се проведе заключителна конференция по проект VioLet: Let Violence Go!, партньор по който е
Сдружение  "Възможности без граници".Конференцията ще се проведе в зала Сердика на Шератон София Хотел Балкан. 
Началният час е 10:00. 
 
Ако желаете да участвате, моля да попълните регистрационната формаПрограма на конференцията
Повече информация за проекта може да намерите на http://projectviolet.eu/

СНЦ "Възможности без граници" става част част от кампанията за борба с речта на омразата в Интернет. Неин инициатор е Съветът на Европа, който ще проведе серия от събития за защита на човешките права в онлайн пространството през 2013 година.

Инициативите на Сдружението започват с работилница за изграждане на капацитета на младежи, онлайн активисти и младежки работници.  От 15-ти до 18-ти ноември тази година те ще отработят техники за разграничаване на свободата на речта от речта на омразата в Интернет.

Екипът на сдружение "Възможности без граници" кани заинтересовани участници да подадат до 26.02.2012 година своята кандидатура за работното ателие ECO TRAIN, финансирано по програма Грюндвиг на Европейската Комисия. Информация за ателието, правилата на програма Грюндвиг, както и самият формуляр за кандидатстване  може да намерите тук.

Няколко месеца след учредяването си, сдружение „Възможности без граници" спечели проект на тема „Социални услуги в сектора на хората с увреждания – изучаване на добри практики в Полша и тяхното прилагане в България". Проектът се финансира по секторна програма Леонардо да Винчи, в рамките на програмата „Учене през целия живот" на Европейската комисия, координирана от Центъра за развитие на човешките ресурси към Министерството на образованието, младежта и науката.