Уважаеми приятели и партньори,

Сдружение „Възможности без граници“ ви кани да се присъедините към новосъздадената ни страница във Фейсбук. Там ще публикуваме много по-често и по-бързо информация за събитията и инициативите, организирани от нас.

Страницата ни дава възможност да бъдем по-близо до Вас и да осъществяваме по-ефективна комуникация.

За да влезете в страницата, настиснете фейсбук бутона  fb-logo.png

Екипът на СНЦ „Възможности без граници“

 
violet-logo.png
На първи декември 2012 година ще се проведе заключителна конференция по проект VioLet: Let Violence Go!, партньор по който е
Сдружение  "Възможности без граници".Конференцията ще се проведе в зала Сердика на Шератон София Хотел Балкан. 
Началният час е 10:00. 
 
Ако желаете да участвате, моля да попълните регистрационната формаПрограма на конференцията
Повече информация за проекта може да намерите на http://projectviolet.eu/

СНЦ "Възможности без граници" става част част от кампанията за борба с речта на омразата в Интернет. Неин инициатор е Съветът на Европа, който ще проведе серия от събития за защита на човешките права в онлайн пространството през 2013 година.

Инициативите на Сдружението започват с работилница за изграждане на капацитета на младежи, онлайн активисти и младежки работници.  От 15-ти до 18-ти ноември тази година те ще отработят техники за разграничаване на свободата на речта от речта на омразата в Интернет.

Екипът на сдружение "Възможности без граници" кани заинтересовани участници да подадат до 26.02.2012 година своята кандидатура за работното ателие ECO TRAIN, финансирано по програма Грюндвиг на Европейската Комисия. Информация за ателието, правилата на програма Грюндвиг, както и самият формуляр за кандидатстване  може да намерите тук.

Няколко месеца след учредяването си, сдружение „Възможности без граници" спечели проект на тема „Социални услуги в сектора на хората с увреждания – изучаване на добри практики в Полша и тяхното прилагане в България". Проектът се финансира по секторна програма Леонардо да Винчи, в рамките на програмата „Учене през целия живот" на Европейската комисия, координирана от Центъра за развитие на човешките ресурси към Министерството на образованието, младежта и науката.