„Любов&Омраза“ – отново зад граница

Проектът „Любов&Омраза: Младежта за толерантна онлайн среда“ отново пътува зад граница. Този път не виртуално из уеб пространството, а буквално – със самолет. Нашият асистент-проекти, Габриела Панева, беше част от международния младежки проект „Ние живеем заедно“. Там тя представи положителното въздействие от кампанията за он-лайн младежка толерантност инициирана от Сдружение „Възможности без граници“.

В Маринео (Сицилия), Италия,  тя запозна повече от 30 младежи от 5 различни страни с кампанията на Съвета на Европа и с всички събития от София и страната.

Освен че всички участници получиха печатни материали, Габи инициира и дискусия относно последствията от речта на омразата в интернет пространството и относно позитивните средства  за борба срещу явлението он-лайн и оф-лайн.

Втора среща на инициативния комитет по проект "Младежка кауза"

На 25 октомври 2013 г. се проведе второто събиране на инициативния комитет по проект „Младежка кауза – мрежа за качество, устойчивост, знания и авторитет на младежката работа в България“.

На срещата екипът прие разработените от експертите по проекта вътрешни правила за управление на проекта и одитни пътеки за проследяване на разходите в рамките на участващите организации. Като част от ангажимента за подобряването на капацитета на организациите, "Възможности без граници", "Жажда за живот" и "УаУ Спорт" приеха правила за прозрачност на дейността си, както и цялостен план за осъществяване на визуализацията и публичността в рамките на проекта. 

 

Бургаският залив и езерата, намиращи се в него – Мандра Пода, Вая и Атанасовско, са предпочитано местообитание на хиляди диви пойни птици в зимния период на годината. Районът е с международно значение за биологичното разнообразие на птиците и представлява важен елемент от миграционното трасе “Виа Понтика”. 

Стартира проект "Зелена Общност"

 

 

  

 

 

Сдружение „Възможности без граници“ стартира изпълнението на проект „Зелена общност“, финансиран по секторна програма Грюндвиг на програма „Учене през целия живот“ на Европейската комисия. Проектът ще има 2-годишна продължителност и ще бъде осъществен в партньорство с„Обучителен и рехабилитационен център“ вгр. Бузау, Румъния и Ресурсният център за младежи в риск „Мери Сийкол“ в гр. Лутън, Великобритания.


Миналата седмица Международната Асоциациа по Спорт и Култура(МАСК) организира обучение по социално предприемачство замладежки лидери. Обучението се проведе в периода  от  17 до 23 юнив Пловдив, България. Петдневният курс целеше да мотивира участниците и да им даде инструменти, чрез които да станат предприемачи на социалното благо. Освен това, по време на курса на обучение, се изследва как социалното предприемачество може да подобри доброволческия опит на младите хора.

Кампанията срещу речта на омразата набира скорост. В края на миналата седмица движението стартира българската версия на страницата си (nohate.bg). Движението за език без омраза е насочено срещу всички прояви на дискриминация, нетолерантност, тормоз и омраза в Интернет пространството засягащи стотици младежи в Европа и целия свят. То е част от проекта "Младите хора срещу речта на омразата" 2012-2014 г., с който се цели намаляването на омразните послания, дискриминацията и расизма в онлайн пространството. Проектът осигурява необходимите знания и компетентности, с които младите хора и младежките организации да могат бързо и ефективно да се противопоставят на нарушаването на човешките права.

VioLet – нашият начин да кажем „не“на насилето

На първи декември 2012 година се проведе заключителната конференция по проект VioLet, подкрепящ неагресивната среда в българските училища.

Организаторите от Асоциацията на родителите на деца с увреден слух (АРДУС), Кралският колеж на слепите (ККС) и Сдружение „Възможности без граници“ (СВГ) представиха разработените в рамките на проекта методики и  обобщиха постигнатите в последните две години резултати.

Стартираха дейностите по проект "Младежка кауза"

На 20 септември 2013 г. се проведе първото събиране на инициативния комитет по проект „Младежка кауза – мрежа за качество, устойчивост, знания и авторитет на младежката работа в България“.

            Представителите на сдружение „Възможности без граници“, „УаУ Спорт“ и „Жажда за живот“ поставиха основите на неформалната мрежа за качество на младежката работа. По време на срещата експертите обсъдиха потенциалните мерки за повишаването на прозрачността и устойчивостта на инициативите им в сферата на младежката работа.

"Възможности без граници" е вече и във Фейсбук

Уважаеми приятели и партньори,

Сдружение „Възможности без граници“ ви кани да се присъедините към новосъздадената ни страница във Фейсбук. Там ще публикуваме много по-често и по-бързо информация за събитията и инициативите, организирани от нас.

Страницата ни дава възможност да бъдем по-близо до Вас и да осъществяваме по-ефективна комуникация.

За да влезете в страницата, настиснете фейсбук бутона  fb-logo.png

Екипът на СНЦ „Възможности без граници“

Открийте нови неща. Посетете нашия блог

Знаехте ли, че сдружение „Възможности без граници“ вече има свой блог?

Той е създаден от тримата ни ЕДС доброволци от Испания, Кипър и Литва. Те участват в проекта „Любов&Омраза: Младежта за толерантна онлайн среда“ и търсят възможности за защита на човешките права и европейските ценности в интернет. Темите за взаимното разбирателство, толерантността, културното и етническото многообразие в Европа са във фокуса на публикациите в блога.

Заключителна конференция по проект Violet

 
violet-logo.png
На първи декември 2012 година ще се проведе заключителна конференция по проект VioLet: Let Violence Go!, партньор по който е
Сдружение  "Възможности без граници".Конференцията ще се проведе в зала Сердика на Шератон София Хотел Балкан. 
Началният час е 10:00. 
 
Ако желаете да участвате, моля да попълните регистрационната формаПрограма на конференцията
Повече информация за проекта може да намерите на http://projectviolet.eu/

Репортаж, заснет от БНТ във връзка с Международния ден на Младежта в София и участието на Сдружение "Възможности без граници" при популяризирането на кампанията "Любов и Омраза".

Международният ден на младежта през очите на Българската национална телевизия

Младежка работилница срещу речта на омразата онлайн

СНЦ "Възможности без граници" става част част от кампанията за борба с речта на омразата в Интернет. Неин инициатор е Съветът на Европа, който ще проведе серия от събития за защита на човешките права в онлайн пространството през 2013 година.

Инициативите на Сдружението започват с работилница за изграждане на капацитета на младежи, онлайн активисти и младежки работници.  От 15-ти до 18-ти ноември тази година те ще отработят техники за разграничаване на свободата на речта от речта на омразата в Интернет.

Ден на младежта 2013

На 12 август празнувахме Международния ден на младежта. Много младежи се събраха в близост до Националния Дворец на Културата в София, за да отпразнуват предоставянето на права на младите хора и признаване на техните усилия в подобряване на глобалното общество. Идеята е да се насърчи активното участие на младежите чрез споделяне на информация, опит и впечатления относно спазването на Правата на човека и  Европейските ценности в областта на младежта. Ние, като членове на сдружение „Възможности без граници“ отидохме там с цел да разпространим информация относно толерантността в онлайн медиите и да изградим общност около движението „Не на омразата.“

Покана за участие в работно ателие ECO TRAIN

Екипът на сдружение "Възможности без граници" кани заинтересовани участници да подадат до 26.02.2012 година своята кандидатура за работното ателие ECO TRAIN, финансирано по програма Грюндвиг на Европейската Комисия. Информация за ателието, правилата на програма Грюндвиг, както и самият формуляр за кандидатстване  може да намерите тук.

Интервю с доброволците от ЕДС

 

Това са нашите трима чуждестранни доброволци в рамките на проектa „Любов и Омраза: Младежта за толерантност в интернет“ - Кармен, Инга и Джордж. През следващите няколко месеца те ще се посветят на насърчаването на толерантността между младите хора в киберпространството! От стъпването си на българска земя преди повече от месец всеки от тях непрестанно открива и се бори срещу формите на дискриминация както в българското общество, така и в интернет. Прочетете редовете по-долу, за да се запознаете отблизо с част от действията им за повишаване на информираността за последиците от речта на омразата в интернет.

Няколко месеца след учредяването си, сдружение „Възможности без граници" спечели проект на тема „Социални услуги в сектора на хората с увреждания – изучаване на добри практики в Полша и тяхното прилагане в България". Проектът се финансира по секторна програма Леонардо да Винчи, в рамките на програмата „Учене през целия живот" на Европейската комисия, координирана от Центъра за развитие на човешките ресурси към Министерството на образованието, младежта и науката.

През септември 2013 г. Сдружение „Възможности без граници“ ще стартира изпълнението на първия си проект по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014(ФМ НА ЕИП)– „Младежка КАУЗА Мрежа за КАчество, Устойчивост, Знания и Авторитет на младежката работа в България“. Партньори в рамките на проекта, финансиран от Норвежката програма за подкрепа на НПО, са Сдружение „Жажда за живот“ и Сдружение „УАУ Сопрт“.