Стартира проекта „Екодоброволци в защита на Виа Понтика“

Бургаският залив и езерата, намиращи се в него – Мандра Пода, Вая и Атанасовско, са предпочитано местообитание на хиляди диви пойни птици в зимния период на годината. Районът е с международно значение за биологичното разнообразие на птиците и представлява важен елемент от миграционното трасе “Виа Понтика”. 

Бургаският залив също така е печално известен на бракониерите и техния  незаконен улов и търговия със защитени видове, както и обект на безцелни нападения от страна на местни младежи, привлечени от красивото оперение и звуци, които мигриращите птици издават. „Затова и основната цел на проект „Екодоброволци в защита ва Вия  Понтика“ е опазването на биоразнообразието в Бургаския залив и прилежащите езера чрез превенция на бракониерството” – разказа Тодор Ангелов, ръководител на проекта. Ключова роля в изпълнението на проекта ще имат екипите от младежи доброволци, които ще следят и информират своевременно отговорните власти при установяване на бракониерски улов на диви пойни птици. Важна част от работата по превенция ще бъде и популяризирането на „Виа Понтика” сред местната общност и както и важността от запазване на екологичното равновесие в Бургаска област. Очакваните резултати от проекта  са свързани със запазване на биоразнообразието в  региона чрез защита от посегателства над защитени видове пойни птици, мобилизиране на гражданската подкрепа за това, както и разширяване на мрежата от партньорски организации, които си сътрудничат в областта на опазване на биоразнообразието и околната среда.

Проектът „Екодоброволци в защита на Виа Понтика”е с продължителност една година и се изпълнява от СНЦ „Младежки информационен център“ в партньорство със сдружение "Възможности без граници.  Общият бюджет е в размер на 58 602 лева, като 90% от сумата е осигурена от Конфедерация Швейцария по формата на грант чрез Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество.