Обучение по социално предприемачство за младежки лидери

Миналата седмица Международната Асоциациа по Спорт и Култура(МАСК) организира обучение по социално предприемачство замладежки лидери. Обучението се проведе в периода  от  17 до 23 юнив Пловдив, България. Петдневният курс целеше да мотивира участниците и да им даде инструменти, чрез които да станат предприемачи на социалното благо. Освен това, по време на курса на обучение, се изследва как социалното предприемачество може да подобри доброволческия опит на младите хора.

 

Оперативните цели на курса включваха разширяване знанията на участниците за устойчивото развитие и социалните промени, които са свързани с работата с младежта; насърчаване научастниците да станат основни участници в устойчивата промяна на тяхната общност чрез използване на потенциала на работата в мрежата на организациите в рамките на МАСК, насърчаване на работата в потенциала на мрежата на организациите, които членуват в него.

В обучението участваха 24-ма млади начинаещи предприемачи на възраст между 18 и 30 години, които идват от различни части на Европа: Албания, Литва, Косово, Полша, Чехия, Великобритания, Бившата югославска република Македония, Сърбия, Словения, Словакия, Испания, Италия и Кипър.

Методиката на обучение се основаваше на неформалното образование- образование чрез спорт, учене чрезправене, учене чрез опит, практически семинари и индивидуални преживявания, които бяха важен момент от курса на обучение.

Обучителният курс беше финансиран с подкрепата на Съвета на Европа - Европейската младежка фондация.