Младежка работилница срещу речта на омразата онлайн

СНЦ "Възможности без граници" става част част от кампанията за борба с речта на омразата в Интернет. Неин инициатор е Съветът на Европа, който ще проведе серия от събития за защита на човешките права в онлайн пространството през 2013 година.

Инициативите на Сдружението започват с работилница за изграждане на капацитета на младежи, онлайн активисти и младежки работници.  От 15-ти до 18-ти ноември тази година те ще отработят техники за разграничаване на свободата на речта от речта на омразата в Интернет.

 

Като част от обучението  участниците ще търсят и причините за пораждането на различните нива  на омразно говорене – от тормоза в киберпространството до престъпленията от омраза.

Чрез него целим да насърчим разработването на индивидуални планове за действие на всеки един от участниците. В рамките на курса ще започне и работа по информационна брошура за толерантността и уважението към човешките права в Интернет.

Провеждането на работилницата се финансира от Европейската младежка фондация към Съвета на Европа. Участниците заплащат единствено едната посока от маршрута си до мястото на обучението в местността Беклемето (Троян).

КРАЙНИЯТ СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ Е ПЪРВИ НОЕМВРИ.

ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА