Всички видеа на "Анимационерите" на едно място

Проектът "Анимационерите" върви към своя край, а нашите рисувани видеа са вече готови! Споделяме всички тях с вас на този линк.

В клиповете ще намерите анимираната история на правата на човека от първите владетели, освободили роби, като Кир Велики през активисти като Махатма Ганди та чааааак до днешни дни. Ще разберете повече защо документи като Всеобщата декларация за правата на човека са важни и каква е ролята на международни организации като ООН в опазването на нашите права. Последното ни видео по проекта е посветено на речта на омразата и начините да преборим този феномен. Надяваме се всички те да ви харесат!

Тези видеа са създадени от млади хора с помощта на екипа на сдружение "Възможности без граници" по проект "Анимационерите" с номер: 2020-2-BG01-ESC31-079587, съфинансиран по програма "Европейски корпус за солидарност".
Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.