Задава се второто анимирано видео на "Анимационерите"

След успешните прожекции в градовете София и Добрич на първото видео от поредицата "История на правата на човека", създадено по проект "Анимационерите", сме готови да ви представим следващото! Второто анимирано клипче можете да намерите на този линк. Надяваме се да ви хареса!

Избрахме именно тази форма за предаване на нашето образователно съдържание, за да достига по-лесно до младежите, с които работим. Очаквайте следващите видеа от тази поредица скоро!

 

Това видео е създадено от млади хора с помощта на екипа на сдружение "Възможности без граници" по проект "Анимационерите" с номер: 2020-2-BG01-ESC31-079587, съфинансиран по програма "Европейски корпус за солидарност".
Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.