Ресурси за игровизация за учители, обучители и младежки работници

Екипът на сдружение "Възможности без граници" представя финалните продукти от работата по проекта "Gamification 4 Inclusion and Active Citizenship"с  №2017-3-HU01-KA205-046883, финансиран по програма "Еразъм +", ключова дейност 2, координиран от фондация "Автономия", Унгария и изпълняван съвместно от сдружение "Отворено общество", Чехия, изследователски институт "Прометей", Кипър и СВГ, България:

1. Методология на детективски игри на детективски игри с акцент върху повишаване на осведомеността и активизиране на младите хора, относно социални проблеми и уязвими групи

2. Описание на детективска игра, пилотно тествана в гр. Варна на български език

3. Описание на детективска игра, пилотно тествана в гр. Варна на английски език