СРЕЩА НА ЕВРОПЕЙСКА ДОБРОВОЛЧЕСКА СЛУЖБА

Представители на Сдружение възможности без граници вземат участие в срещата на европейска доброволческа служба, организирана във виго, испания.  

 

Целта на срещата е да се рефлектира, анализира и измери влиянието на Европейската доброволческа служба (ЕДС) върху участниците, организациите-бенефициенти по отношение на развиване на умения, обучение, пригодността за заетост и тн..Vigo11

Предвижда се създаването на доклад със заключенията, получени чрез онлайн инструменти и дискусионни групи, с идеята, резултатите да бъдат споделени с местните организации и администрации, както и да се укрепи мрежата за сътрудничество между организациите, които участват в проекта.

Срещата е насочена към много широка аудитория: бивши доброволци по ЕДС, млади хора, младежки работници, заинтересовани организации и местни администрации.

Дейността се извършва на три етапа на работа:

Първата фаза - разработване на проучване за бившите доброволци по ЕДС, дискусионни групи в различните страни относно въздействието на ЕДС в техния живот, обучение, пригодност за заетост, придобиване на умения ... Резултатът събира заключенията, постигнати във всяка страна.

Втората фаза е семинар и обмен на добри практики за бенефициенти по ЕДС, бивши доброволци, местни младежи, заинтересовани от програмата, и работници в областта на младежта на местно ниво във Виго, Испания и околностите. Тази среща служи за обучаването на други участници по програмата "Еразмус", за извличане на окончателни заключения относно събираните в предишната фаза, за да се изготви доклад, който да бъде споделен в последната фаза на проекта, и да се създаде солидна мрежа за сътрудничество между всички организации за бъдещи проекти.

Vigo495Vigo8

 

Представители на Сдружение "Възможности без граници" взимат активно участие в този, който започна на 16-ти септември и ще продължи до 20-ти септември 2017 г.

Целият процес и изводи, опит и добри практики ще бъдат събрани в блог, който ще бъде на различни езици, за да стане възможно най-достъпен за всички.