На добър час, Паула!

Paula 1000

Преди няколко седмици, нашата доброволка от Германия, Паула приключи едногодишната си доброволческа служба при нас. Официално Паула си тръгна, но още дълго време ще си спомняме невероятните моменти, които изживяхме заедно, заразителното й чувство за хумор, начина, по който правеше нещата да се случват. Благодарим ти, Паула, че беше с нас и че научихме толкова много от теб!