Обучение "Доброволчество"

Миналия уикенд прекарахме заедно с учениците от Американския колеж във Велико Търново, за да си поговорим за доброволчеството. По време на обучението играхме игри за опознаване и проведохме дискусии за нужните умения и възможности за доброволчество и добротворчество. За нас бе много интересно да разберем какви са идеите на младежите за бъдещите им планове в тази сфера и каква информация смятат за полезна. Ние си прекарахме страхотно и с очакване ще следим в какви доброволчески инициативи те ще се включат в бъдеще.

1111  2222

3333  4444