Проучване по проект "Зелена общност" относно природосъобразния начин на живот

        

Сдружение "Възможности без граници" провежда проучване, част от новия ни проект "Зелена общност", което ще ни помогне да определим колко хора в България живеят природосъобразно и колко "зелени" са техните домакинства. Помогнете ни да съберем информация като попълните тази анкета. Няма да Ви отнеме повече от три минути.