За нас

Сдружение "Възможности без граници" е неправителствена организация, създадена в началото на 2010 г. Основните цели на сдружението са да работи активно по младежки проекти, дейности и инициативи за популяризиране на неформалното образование и създаване на възможности за реализация на социалните и творческите умения на младите хора. Сдружението е фокусирано и върху подпомагане на обмена, обсъждането и приложението на идеи, проекти и инициативи, способстващи за открит социален диалог и равнопоставено участие на всички малцинствени групи в обществения, културния и политическия живот на страната, както и с ангажиране на общественото внимание и компетентните органи по проблемите на социалната интеграция на всички малцинствени групи в българското общество.

 Екипът на сдружението е изграден от специалисти в различни области – обучения на младежи и възрастни, финанси и икономика, педагогика и психология, публична администрация и мениджмънт, които са ентусиазирани, амбициозни и високообразовани хора с интереси в различни области.

Всички членове на екипа на сдружението са преминали успешно специализирани тренировъчни курсове, програми и семинари в България и чужбина – лидерски способности и дебати, гражданско образование, социално-психологически тренинг, развитие на интелектуални програми за деца и младежи, и други, свързани с образованието и обучението, курсове. Получените знания от международните специализации се прилагат в проектите на организацията.

Управляващият орган на сдружение „Възможностти без граници" се състои от Председател и Управителен съвет. Те имат правото да вземат решения и предприемат действия по проекти и инциативи след съгласие на Общото събрание на членовете на сдружението и приетия от него дневен ред.

                                                                                                                        baner techsoup

Кои сме ние?

Минчо Николов

Минчо Николов

Психолог

Email: office@infopass.eu
Джафер Саатчъ

Джафер Саатчъ

Обучител

Email: office@infopass.eu
Лена Посега

Лена Посега

ЕДС Доброволец

Email: lena@infopass.eu
Ана Mендес

Ана Mендес

ЕДС Доброволец

ana@infopass.eu